Kanalizační řád

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území městské části Praha – Běchovice v povodí čistírny odpadních vod Běchovice byl vydán dne 3. 5. 2019.

V srpnu 2022 byl doplněn dodatkem č. 1, kterým byl aktualizován provozovatel čistírny odpadních vod. Platnost kanalizačního řádu je do 4. 6. 2029.