Úvod

Společnost PTP Water s.r.o. byla založena za účelem provozování vodovodní a kanalizační sítě několika firmami z areálu. Cílem je, aby i po ukončení činnosti společnosti Framaka, která sítě provozovala do 31.5.2022, byla zachována kontinuita provozu a zajištěno jejich řádné a bezproblémové fungování.

Společníci

Společníky PTP Water s.r.o. jsou:

HYBLER GROUP, a.s.
KKIG Services s.r.o.
Kovové profily Servis s.r.o.
PragoBoard s.r.o.
Sécheron Hasler CZ, spol. s r.o.

Jednatelé

Jednateli PTP Water s.r.o. jsou:

Ing. Oldřich Šimek
Mgr. Pavel Vávra
Ing. Petr Zelenka, MBA