Vyúčtování 2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Datum zveřejnění: 30. 4. 2024