Vodné a stočné 2024

Cena vodného a stočného je pro období roku 2024 stanovena následovně:

bez DPHvč. 12% DPH
Vodné – voda pitná116,47 Kč/m3130,45 Kč/m3
Stočné – voda odvedená 62,76 Kč/m3 70,29 Kč/m3
Vodné a stočné celkem179,23 Kč/m3200,74 Kč/m3
Ceny jsou platné od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Vodné obsahuje dodávku vody a provoz vodovodní sítě.
Stočné obsahuje provoz ČOV Běchovice a kanalizační sítě.